Thạc sĩ Lê Trung Hậu

Thông  tin giảng viên LÊ TRUNG HẬU

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • CAD/CAM/CNC
  • Thiết kế chi tiết khuôn mẫu và phân tích mô phỏng
  • Mô phỏng chuyển động, gia công và lắp ráp sản phẩm.
  • Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số chế độ cắt… đến chất lượng bề mặt chi tiết tiết khi gia công trên máy Tiện CNC, Phay CNC.
 • Cắt gọt kim loại
  • Thiết kế kết cấu cơ khí, thiết bị, máy móc phục vụ trong lĩnh vực công, nông nghiệp
  • Chế độ cắt khi gia công trên máy Tiện, Phay, Bào, Mài ….
  • Phân tích các thông số chế độ cắt ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt gia công.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0939106663

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.