Thạc sĩ Lê Hữu Toàn

Thông  tin giảng viên LÊ HỮU TOÀN

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Cơ điện tử

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • Robotics
  • Thiết kế cơ khí và mạch điện cho robot.
  • Phân tích, thiết kế, mô phỏng chuyển động robot.
  • Giải các bài toán động học, động lực học thuận nghịch và mô phỏng chuyển động robot.
  • Lập trình điều khiển robot, thu thập dữ liệu thực nghiệm.
 • PLC (Programmable logic controller)
  • Thiết kế phát triển mạch điện, lập trình điều khiển.
  • Ứng dụng các giải thuật điều khiển vào hệ thống.
  • Phân tích kiến trúc, xây dựng thư viện cho hệ thống có sử dụng PLC HMI.
 • Điều khiển chuyển động
  • Các giải thuật điều khiển cho hệ thống tự động.
  • Mạng truyền thông công nghiệp ASI, MPI, Profibus…

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0942228692

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.