Thạc sĩ Huỳnh Thanh Tuấn

Thông  tin giảng viên HUỲNH THANH TUẤN

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Hướng đề tài nghiên cứu:

  • Thiết kế, tính toán và mô phỏng băng tải xoắn vận chuyển nguyên liệu theo phương nghiêng
  • Thiết kế, tính toán và mô phỏng băng tải chuyển hàng lên xe

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.