Tiến sĩ Lê Hoàng Anh

Thông  tin giảng viên LÊ HOÀNG ANH

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên   Chức vụ: Phó khoa

Học vị: Tiến sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Hướng đề tài nghiên cứu:

ĐẠI HỌC

 • Kỹ thuật thiết kế Cơ khí
 • Thiết kế sản phẩm cơ khí và sản phẩm công nghiệp.
 • Thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh (in 3D)
 • Thiết kế khuôn mẫu.
 • Thiết kế và mô phỏng hệ thống máy trong công nghiệp.
 • Mô phỏng, phân tích kỹ thuật
 • Phân tích, mô phỏng khuôn mẫu.
 • Phân tích kỹ thuật và mô phỏng các quá trình công nghệ (CAE).
 • Lập trình gia công CNC
 • Lập trình CNC, ứng dụng CAD/CAM-CNC gia công khuôn mẫu.
 • Tính toán chế độ cắt tối ưu cho các dụng cụ cắt gọt kim loại.

SAU ĐẠI HỌC

 • Động lực học hệ nhiều vật.
 • Nghiên cứu phần tử hữu hạn phân tích, tính toán kĩ thuật.
 • Nghiên cứu thiết kế tính toán hệ thống truyền lực ô tô.
 • Qui hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa các bài toán kĩ thuật.
 • Nghiên cứu khảo nghiệm máy.
 • Nghiên cứu công nghệ ngược và in 3D.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy - Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 094 7990 663

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.