Tiến sĩ Lê Hồng Kỳ

Thông  tin giảng viên LÊ HỒNG KỲ

Đơn vị công tác: Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng   Chức danh: Giảng viên chính bậc II

Học vị: Tiến sĩ              Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Các công trình công bố chủ yếu

TT

Tên công trình

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi

công bố

Năm

công bố

1

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo cụm cầu trước xe tải 3 tấn thực hiện chương trình nội địa hóa

Là đồng tác giả

Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

2014

2

Nghiên cứu vật liệu trimetal hợp kim đồng thép – hợp kim đồng làm đĩa ma sát bộ ly hợp động cơ máy động lực, máy công trình

Là đồng tác giả

Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

2014

3

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp kim loại chịu nhiệt và chịu mài mòn cao làm phanh tàu vận tải đường sắt

Là đồng tác giả

Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

2015

4

Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe lăn điện leo cầu thang

Là tác giả

Tạp  chí Cơ khí Việt  Nam

2017

5

Khảo sát động học, động lực học xe lăn điện leo cầu thang

Là tác giả

Tạp  chí Cơ khí Việt  Nam

2017

 

Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây)

Tên đề tài/đề án,

làm chủ trì

Thời gian

Tình trạng

đề tài

Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe lăn điện leo cầu thang cho người khuyết tật

3/2015 – 12/2016

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ thiết bị hỗ trợ lực chân nhằm phục hồi chức năng và nâng cao năng lực hoạt động cho người bị liệt, bị thoái hóa khớp chân

9/2017 – 12/2018

Đang thực hiện

Tên đề tài/đề án,

dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

Tình trạng

đề tài

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo cụm cầu trước xe tải 3 tấn thực hiện chương trình nội địa hóa

1/2013 – 12/2013

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu vật liệu trimetal hợp kim đồng thép – hợp kim đồng làm đĩa ma sát bộ ly hợp động cơ máy động lực, máy công trình

10/2013 – 10/2014

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp kim loại chịu nhiệt và chịu mài mòn cao làm phanh tàu vận tải đường sắt

10/2014 – 10/2014

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch và thiết bị sấy cây lác ở tỉnh Vĩnh Long

01/2015 – 6/2017

Đã hoàn thành, chờ nghiệm thu

Hướng đề tài nghiên cứu:

ĐẠI HỌC

- Nghiên cứu hệ thống truyền động của máy cắt kim loại (vạn năng)

- Nghiên cứu hệ thống điều khiển máy cắt kim loại (vạn năng)

- Nghiên cứu hệ thống điều khiển trên máy CNC

- Nghiên cứu hệ thống điều khiển thủy lực

- Nghiên cứu hệ thống điều khiển khí nén

- Tình hình nghiên cứu về công nghệ và thiết bị sản xuất hành trên thế giới

- Nghiên cứu tình hình áp dụng công nghệ, thiết bị trong sản xuất hành tím trên thế giới

- Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thiết bị lên liếp đất trồng hành tím

- Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thiết bị khâu bón lót cho hành tím

- Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thiết bị trồng hành tím

- Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tưới nước và bón phân tự động cho hành tím

- Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thiết bị thu hoạch hành tím tự động

SAU ĐẠI HỌC

- Nghiên cứu hiệu suất hộp số ôtô

- Nghiên cứu hiệu suất cầu sau ôtô

- Nghiên cứu hiệu suất hệ thống truyền động cơ khí

- Nghiên cứu hiệu suất hệ thống truyền động thủy lực

- Nghiên cứu hiệu suất hệ thống truyền động khí nén

- Nghiên cứu xây dựng mô hình mô hình hệ thống vườn sản xuất hành tím công nghệ cao

Địa chỉ liên lạc:

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0913631712   Cơ quan: 02703838991

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.