Cao học Trần Thị Lệ Thu

Thông  tin giảng viên TRẦN THỊ LỆ THU

Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Cao học              Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đang cập nhật...

Địa chỉ liên lạc:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng B205)

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.