Tiến sĩ Phan Anh Cang

Thông  tin giảng viên PHAN ANH CANG

Đơn vị công tác: Khoa CNTT - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức vụ: Trưởng khoa   Chức danh: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ              Chuyên ngành: Tin học

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đang cập nhật...

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Công nghệ thông tin (Phòng C601)

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.