Main Page

Khoa Lý luận chính trị

Nhân sự:

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức vụ

Chức danh

Liên hệ

1

Nguyễn Văn Tâm

Thạc sĩ

Phụ trách khoa

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Thị Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Văn Thiên

Thạc sĩ - NCS

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Văn Thắm

Cử nhân ĐH

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Vũ Trung Kiên

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Ràng

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.