Main Page

Khoa Điện - Điện tử

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Ban điện trường Sư phạm Kỹ thuật IV Vĩnh Long là tiền thân của Khoa Điện–Điện tử được thành lập năm 1982, với nhiệm vụ đào tạo Công nhân kỹ thuật điện và Giáo viên dạy nghề Sữa chữa điện xí nghiệp bậc trung cấp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 1985, Ban điện được phép đào tạo hệ giáo viên dạy nghề bậc cao đẳng.

Tháng 7 năm 1998, sau khi trường chính thức mang tên trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, khoa Điện – Điện tử chính thức được thành lập.

Tháng 11 năm 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long được thành lập, khoa Điện-Điện tử có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành là Công nghệ Kỹ thuật điện-Điện tử, dự kiến đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa trong 2015.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Xây dựng, quản lý và phát triển nhân sự thuộc khoa Điện - Điện tử;

- Xây dựng và đề xuất chỉnh sửa, hoàn chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình các hệ đào tạo thuộc khoa quản lý;

- Thực hiện kế hoạch đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng các ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; và các nghề: Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp trình độ Cao đẳng nghề.

- Thực nhiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

THÀNH TÍCH CHUNG

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Điện-Điện tử đã đào tạo nhiều giáo viên sư phạm kỹ thuật ngành Kỹ thuật điện, điện tử cung cấp cho các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và các Cơ sở đào tạo nghề trong khu vực Đồng bằng sông Cửu long. Hầu hết các trường và các cơ sở đào tạo đều đánh giá là đáp ứng tốt nhu cầu tại đơn vị.

Ngoài ra, Khoa Điện-Điện tử còn đào tạo đội ngủ kỹ thuật trình độ Cao đẳng Kỹ thuật, Cao đẳng nghề để đáp ứng nhu cầu lao động tại địa phương cũng như khu vực đồng bằng sông cửu long. Đặc biệt, Khoa Điện-Điện tử đã hỗ trợ đào tạo đội ngũ kỹ thuật trình độ Cao đăng nghề, Cao đẳng kỹ thuật cho trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề ở các tỉnh Gia Lai, Trà Vinh, Kiêng Giang, Hậu Giang…

Đội ngũ giảng viên, giáo viên trong khoa có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, thường xuyên được bồi dưỡng trong và ngoài nước. Các giáo viên trong khoa tham gia hội giảng trong trường đạt giải 1, 2, 3 và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Vĩnh Long năm 2013 đạt giải 02, đạt giải 03 Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc năm 1999 và giải nhì năm 2013. Một số giáo viên có các bài viết đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước và các đề tài nghiên cứu khoa học có ứng dụng rất cao trong giảng dạy và đời sống.

Hàng năm, tập thể Khoa Điện-Điện tử đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ của nhà trường và được Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường công nhận là tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Được thành lập từ năm 1982, hầu hết các thiết bị đều là của Liên xô (cũ). Trải qua giai đoạn phát triển, đặc biệt là được sự đầu tư của Bộ chủ quản, Tổng cục dạy nghề và nhà Trường, khoa Điện-Điện tử nhận được đầu tư từ Dự án Quốc gia, các chương trình mục tiêu phát triển về nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Đến nay, cơ sở vật chất của khoa khá hiện đại và đa dạng về chủng loại. Các dự án và chương trình mục tiêu Khoa đã nhận được như Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề (2000-2005), chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008, 2010, 2013.

Năm 2014, khoa Điện- Điện tử chuẩn bị đón nhận chương trình mục tiêu “Đổi mới phát triển dạy nghề” đầu tư về các thiết bị thí nghiệm điện tử, điện tử công suất và vi điều khiển. Các phòng thí nghiệm, thực hành của khoa hiện nay là 18 phòng bao gồm: phòng thí nghiệm Máy điện, phòng thí nghiệm Truyền động điện, phòng thực hành PLC1, PLC2, phòng thực hành nâng cao,…

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NHỮNG NĂM TỚI

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong những năm tới, khoa Điện-Điện tử phấn đấu thực hiện tốt các yêu cầu sau:

- Phấn đấu hoàn chỉnh việc xin mở ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa để kịp tuyển sinh vào năm 2015.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên đáp ứng chuẩn trình độ của trường Đại học.

- Viết hoàn chỉnh giáo trình các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đáp ứng yêu phát triển của khoa học, công nghệ và phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.

- Tổ chức hội thảo khoa học, tăng cường tham gia nghiên cứu khoa học ở các cấp để đáp ứng đúng tầm một khoa chuyên môn trong trường đại học.

- Nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo học chế tín chỉ.

- Phát động toàn thể giáo viên trong khoa tăng cường khai thác có hiệu quả các thiết bị của các Dự án và Chương trình mục tiêu đã đầu tư, chế tạo các mô hình dạy học tự làm đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu dạy theo hệ thống tín chỉ và đào tạo nghề.

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là một trong những mục tiêu mà khoa phải đạt được trong thời gian tới để đáp ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay.

Nhân sự:

TT

Họ và tên

Trình độ

Chuyên môn

Liên hệ

1

Nguyễn Văn Minh

Phụ trách khoa

ThS. NCS Kỹ thuật điện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Xuân Vinh

Phó trưởng khoa

ThS. NCS. Hệ thống điện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hồ Minh Trung

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Trọng Tài

Tiến sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Việt Phương

Tiến sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lâm Thị Ngọc Ánh

Ks. Điện khí hóa-CCĐ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phan Ngọc Linh

Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Hữu Thọ

Ks. Điện tử

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Tô Hồng Dưỡng

Ks. Kỹ thuật điện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Toàn Tri

Ks. Điện tử

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Lâm Minh Dũng

ThS. Kỹ thuật điện tử

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nguyễn Đức Thành

Trưởng bộ môn Tự động hóa

ThS. Tự động hóa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Đặng Thành Tựu

ThS. Kỹ thuật điện-Điện tử

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Biện Công Long

ThS. Kỹ thuật điện-Điện tử

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Lê Minh Thành

ThS. Tự động hóa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Mai Nhật Thiên

ThS. Kỹ thuật Điện tử

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Lê Thị Kiều Mai

ThS. Kỹ thuật điện tử viễn thông

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Thái Sơn

ThS. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

(Trung tâm Thực hành)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Lê Khắc Thịnh

ThS. Điện công nghiệp

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Huỳnh Thanh Tường

ThS. Kỹ thuật điện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Nguyễn Minh Hùng

ThS. Kỹ thuật điện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Văn Bền

ThS. Kỹ thuật điện

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Lương Hoài Thương

ThS. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Bùi Quang Huy

Ks-Cao học. Kỹ thuật nhiệt - điện lạnh

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Nguyễn Phúc Trường

Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Bùi Thanh Hiếu

Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Phạm Thanh Tùng

ThS. NCS. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Nguyễn Thị Anh Thư

Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

Võ Hoàng Tâm

Phụ trách bộ môn Điện tử

Thạc sĩ Vật lý điện tử

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Phạm Thị Kim Thê

Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

Trầm Văn Tấn

Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

Lê Công Khanh

Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Nguyễn Xích Quân

Thạc sĩ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.