Main Page

Bộ môn Ngoại ngữ

NHÂN SỰ

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức vụ

Chức danh

Liên hệ

1

Mai Thị Nguyệt Linh

Cao học

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Xuân Thịnh

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Tống Thị Thu Đông

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lâm Thái Quang

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hồ Anh Bằng

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Dương Ngọc Huyền

Cử nhân

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Khánh Duy

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.