Khoa Công nghệ thông tin

 

Tên tiếng Anh: FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Địa chỉ: Phòng C601, Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: +84703 828320

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng - Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Xem các ngành đào tạo của khoa Công nghệ thông tin:
  • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  • Thiết kế đồ họa
  • Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
  • Tin học văn phòng
  • Quản trị cơ sở dữ liệu
  • Quản trị mạng máy tính
  • Thiết kế và quản lý Website
  • Ứng dụng phần mềm

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển