Khoa Công nghệ thông tin

 

Tên tiếng Anh: FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Địa chỉ: Phòng C601, Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 828320

Website: http://fit.vlute.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng - Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Xem các ngành đào tạo của khoa Công nghệ thông tin:

Tìm kiếm

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển