Main Page

VLUTE - Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 một năm thành công

Kiểm tra đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại trường ĐH SPKT Vĩnh Long, trong hai ngày 11-12/10/2016 đoàn đánh gia Trung tâm Chứng nhận phù hợp Quacert đã đến và làm việc, ghi nhận những kết quả khả quan đã đạt được.

Read more: VLUTE - Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 một năm thành công

VLUTE – Tiếp đoàn đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng của Quacert theo tiêu chuẩn ISSO 9001:2008

Trong 02 ngày (02-03/11/2015), Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam đã tổ chức đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long về hoạt động đào tạo đại học và cao đẳng chính quy cho phạm vi chứng nhận là đào tạo bậc đại học, cao đẳng chính quy

Read more: VLUTE – Tiếp đoàn đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng của Quacert theo tiêu chuẩn ISSO...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.