Ngày 4/12/2017, tại khách sạn Intercontinental Saigon, dưới sự chứng kiến của Thủ hiến và lãnh đạo Bang Ontario, Canada, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long và Trường Cao đẳng Công lập Seneca đã ký kết thỏa thuận song phương. Theo đó, lãnh đạo hai bên thống nhất về khung hợp tác phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, giảng viên, giao lưu văn hóa…

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, TS. Lê Hồng Kỳ - Phó hiệu trưởng trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã tiếp và làm việc với trường Đại học kỹ thuật Lana Ramanangala (RMUTL), Thái Lan do Giáo sư Richard làm trưởng đoàn, hai bên cùng trao đổi các nội dung về chương trình trao đổi sinh viên.