Ngày 02 tháng 11 năm 2017, TS. Lê Hồng Kỳ - Phó hiệu trưởng trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã tiếp và làm việc với trường Đại học kỹ thuật Lana Ramanangala (RMUTL), Thái Lan do Giáo sư Richard làm trưởng đoàn, hai bên cùng trao đổi các nội dung về chương trình trao đổi sinh viên.

Page 3 of 8