Khai mạc khóa tập huấn cho cán bộ quản lý

          Sáng 06/11, VLUTE và SENECA ( Canada) phối hợp tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo.

        Tham dự khai mạc có TS. Lê Hồng Kỳ - P. Hiệu trưởng cùng toàn thể lãnh đạo chủ chốt các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm VLUTE.

TS. Lê Hồng Kỳ - P. Hiệu trưởng phát biểu chào mừng đoàn trường Seneca

        Đến từ trường Seneca Toronto (Canada) và trực tiếp giảng dạy có Maria Sairoglou – Giám đốc đào tạo và phát triển Seneca, Ronal Wilson – PGĐ phụ trách hợp tác quốc tế, Amy Lee – Giảng viên Seneca

Bà Maria Sairoglou cám ơn sự đón tiếp chu đáo của VLUTE

          Khóa tập huấn gồm 5 chuyên đề về nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy gồm: quản lý sự thay đổi, lập kế hoạch chiến lược, dạy và học, dẫn đầu cho sự đổi mới, chiến lược học tập kỹ thuật số. Qua đó, mỗi cán bộ lãnh đạo sẽ trang bị kiến thức và nâng cao trình độ đáp ứng cho một giai đoạn phát triển mới của VLUTE.

Bà Maria Sairoglou đại diện cho Seneca khái quát khóa tập huấn

        Theo TS. Lê Hồng Kỳ, kết thúc khóa tập huấn này, VLUTE và Seneca sẽ tiến hành làm việc và ký kết hợp tác về trao đổi chuyên môn, giảng viên, sinh viên nhằm phát triển ngành du lịch của VLUTE trong thời gian tới.

Giới thiệu chuyên đề 1:  Hướng dẫn và quản lý sự thay đổi

Khóa tập huấn với 33 cán bộ tham gia và diễn ra trong 05 ngày

Quang Đức