Kế hoạch đón tiếp là làm việc với đoàn trường ĐH Yongsan - Hàn Quốc