Kế hoạch đón tiếp là làm việc với đoàn trường ĐH Yongsan - Hàn Quốc

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển