Định hướng phát triển

  • Là trường đại học đa ngành, đa cấp trình độ và đa hệ đào tạo trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm công nghệ cho các tỉnh đồng ĐBSCL.
  • Phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển chung các trường đại học trong nước; đến năm 2030 đạt trình độ trung bình ở khu vực Đông Nam Á và Quốc tế.