Main Page

Đào tạo

Đào tạo chính quy

Đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng: ĐẠI HỌC SPKT: 4,5 năm Kỹ sư: 4 năm, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Công nghệ  kỹ thuật cơ khí, Công nghệ  kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử...

Read more: Đào tạo chính quy

Đào tạo vừa làm vừa học (VLVH)

Đào tạo Đại học: ĐẠI HỌC 4 năm, Đào tạo liên thông Đại học, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Thú y, Công tác xã hội.

Read more: Đào tạo vừa làm vừa học (VLVH)

Đào tạo bồi dưỡng liên kết

Bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề: Bồi dưỡng kỹ năng nghề cho GVDN đạt chuẩn KNN Quốc gia, Đánh giá kỹ năng nghề theo chuẩn KNN Quốc gia; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: Bồi dưỡng công nghệ mới và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, Bồi dưỡng kỹ năng soạn giáo án tích hợp cho giáo viên dạy nghề...

Read more: Đào tạo bồi dưỡng liên kết

Đào tạo sau đại học

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 Bộ GDĐT cho phép các trường: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học SPKT Vinh liên kết đào tạo Thạc tĩ tại trường đại học SPKT Vĩnh Long theo các chuyên ngành:

 

1. Kỹ thuật cơ khí

2. Kỹ thuật ôtô

3. Kỹ thuật điện

4. Kỹ thuật điện tử

5. Công nghệ thông tin

6. Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Kỹ thuật công nghiệp

7. Giáo dục và phát triển cộng đồng

8. Quản lý giáo dục

9. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Chính trị

10. Chính trị học

11. Triết học

12. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

13. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn

14. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

15. Giáo dục mầm no

16. Giáo dục thể chất

17. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

18. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

19. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

20. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.