Các ngành đào tạo đại học chính quy

STT

Ngành đào tạo đại học chính quy

1

Công nghệ kỹ thuật Ô tô (3 chuyên ngành: Điện ô tô, Động cơ đốt trong, Khung gầm ô tô)

2

Công nghệ kỹ thuật Chế tạo máy (2 chuyên ngành: Công nghệ gia công kim loại, Công nghệ gia công chính xác CNC)

3

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử (04 chuyên ngành):

4

Công nghệ thông tin (4 chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính)

5

Công nghệ thực phẩm (3 chuyên ngành: Chế biến thực phẩm, Kiểm nghiệm thực phẩm, Chế biến thủy sản)

6

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (2 chuyên ngành: Kỹ thuật thiết kế cơ khí, Công nghệ vật liệu và đo kiểm tiên tiến)

7

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (2 chuyên ngành: Thiết kế hệ thống cơ điện tử, Thiết kế sản phẩm cơ điện tử)

8

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (2 chuyên ngành)

9

Thú y

10

Công tác xã hội

11

Công nghệ sinh học

12

Công nghệ kỹ thuật giao thông

13

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh

14

Du lịch

15

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

16

Sư phạm công nghệ

17

Luật

18

Luật kinh tế

19

Báo chí

20

Giáo dục mầm non

21

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Lưu ý: Hệ đại học Sư phạm kỹ thuật sinh viên được miễn 100% học phí.

Tìm kiếm

Chương trình đào tạo các ngành: