Main Page

Công tác xã hội (D760101)

GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

1. Phương thức tuyển sinh

a. Phương thức: Xét tuyển.

b. Điều kiện xét tuyển:

-       Tốt nghiệp THPT quốc gia.

-       Có một trong các tổ hợp các môn thi theo theo quy định.

2. Chương trình đào tạo

Đại học chính quy: Đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian học 4 năm

3. Chuẩn đầu ra

3.1. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức về tin học căn bản, ngoại ngữ, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học;

- Có kiến thức về các lý thuyết và mô hình công tác xã hội; các phương pháp công tác xã hội chuyên nghiệp;

- Có đủ kiến thức bổ trợ để ứng dụng vào việc phân tích, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ thực hiện và lượng giá tiến trình giải quyết vấn đề;

- Có kiến thức nghiên cứu và xây dựng các mô hình tiếp cận khác nhau giúp đỡ đối tượng có vấn đề trong cuộc sống; kiến thức nghiên cứu và xây dựng chính sách;

- Có kiến thức quản lý, điều hành các hoạt động, dịch vụ trợ giúp cá nhân, gia đình, nhóm.

3.2. Kỹ  năng

- Sử dụng được các kỹ năng công tác xã hội cá nhân, nhóm vào việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp các cá nhân, gia đình và nhóm để giúp họ tăng cường năng lực tự giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của mình;

- Vận dụng được các chính sách xã hội và biện hộ cho thân chủ được thụ hưởng các quyền lợi chính đáng và phản hồi điều chỉnh chính sách;

- Áp dụng được các kỹ năng: lắng nghe, quan sát, vấn đàm, vãng gia, tham vấn và viết báo cáo;

- Thực hiện tốt các kỹ năng nghiên cứu xã hội, lập kế hoạch, đánh giá chính sách, mô hình giúp đỡ, quản lý các tổ chức xã hội;

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo;

- Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;

- Đánh giá, phát hiện được các vấn đề trong cộng đồng, huy động nguồn lực phát triển cộng đồng, tham gia quản lý và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng;

- Phân tích, đánh giá, áp dụng được mô hình tiếp cận phục vụ cho phát triển nghề nghiệp;

- Có khả năng đọc hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo bằng tiếng Anh;

- Sử dụng được tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường;

- Viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn bằng tiếng Anh.

3.3. Thái độ

- Tuân thủ các quy điều đạo đức nghề nghiệp Công tác xã hội trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của một nhà công tác xã hội chuyên nghiệp;

- Có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, tận tụy, tự giác trong công việc;

- Thực thi những nguyên tắc thực hành nghề nghiệp Công tác xã hội trong tiến trình giải quyết vấn đề: chấp nhận thân chủ; tôn trọng quyền tự quyết định của thân chủ; ý thức phục vụ cộng đồng. 

3.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn công tác xã hội;

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau như trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ những nhóm người yếu thế, nhóm nguy cơ, nhóm dễ bị thương tổn;

- Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công tác xã hội;

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn công tác xã hội;

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

3.5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội trình độ đại học có thể làm việc tại:

- Các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương;

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội,…

- Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu, hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội;

- Cán bộ chương trình hoặc quản lý dự án phát triển của các tổ chức xã hội phi chính phủ trong nước và nước ngoài;

- Giảng dạy ở các trường cao đẳng hoặc trung cấp có đào tạo Công tác xã hội;

- Tham gia nghiên cứu các vấn đề xã hội.

Xem các ngành đào tạo khác:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.