Main Page

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (D510303)

Khai thác, vận hành các hệ thống sản xuất tự động. Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị của hệ thống sản xuất tự động.

Sử dụng các thiết bị tự động hóa theo hướng tích hợp các hệ thống truyền động cơ khí, thủy khí, điện thủy khí, điều khiển truyền động điện.

Vận dụng tốt các phương thức điều khiển lập trình cho PLC, vi điều khiển, Robot. Vận hành, lập trình gia công trên các máy CNC.

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

1. Kiến thức:

Kiến thức nền tảng cốt lõi

·        Có kiến thức về các loại mạch điện và phương pháp giải tích mạch điện.

·        Có kiến thức về các loại mạch điện tử và phương pháp giải tích mạch điện tử cơ bản.

·        Có kiến thức cơ bản về đo lường điện-điện tử và thiết bị đo.

·        Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật số và vi xử lý.

·        Có kiến thức cơ bản về các loại cảm biến.

·        Có kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động.

·        Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật robot.

·        Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều khiển lập trình PLC.

·        Có kiến thức cơ bản về an toàn điện.

·        Có kiến thức cơ bản về điện tử công suất.

·        Có kiến thức cơ bản về trang bị điện – khí nén.

·        Có kiến về máy điện và khí cụ điện.

·        Có kiến thức về truyền động điện

Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao

·        Có kiến thức về điều khiển thông minh.

·        Có kiến thức về nhận dạng và xử lý ảnh.

·        Có kiến thức về mạng truyền thông công nghiệp.

·        Có kiến thức về các phần mềm ứng dụng trong kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

2. Kỹ năng:

·        Có kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết kế và thực hiện các đề án thực tế của ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Có khả năng diễn đạt – trình bày vấn đề/ đề án và khả năng tổ chức quá trình thực hiện chúng.

·        Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống tự động điều khiển và thiết bị điện - điện tử.

·        Có khả năng tham gia thiết kế các thiết bị tự động điều khiển và chuyển giao công nghệ tự động.

·        Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ.

·        Có khả năng tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống tự động điều khiển.

·        Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc.

·        Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng viết, nói, tổ chức và giới thiệu thông tin/ kết quả học tập, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một cách có hiệu quả.

3. Thái độ:

·        Có ý thức trách nhiệm công dân;

·        Có khả năng tự học và làm việc độc lập;

·        Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;

·        Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ:

Có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

5. Khả năng nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất về điện tử - tự động hoá, các công ty kinh doanh thiết bị tự động hóa, công ty tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình liên quan đến công nghệ điện tự động, công nghệ Robot.

Xem các ngành đào tạo khác:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.