Main Page

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (D510203)

Ứng dụng được kiến thức về công nghệ chế tạo, sửa chữa cơ khí, công nghệ vi xử lý, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật lập trình. Sử dụng tốt các phần mềm lập trình, mô phỏng cho PLC, Robot, CAD/CAM-CNC, MPS, PCS, ...

Phân tích, thiết kế các hệ thống cơ điện tử và sản phẩm cơ điện tử, đánh giá được các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống, mô phỏng được hệ thống.

Khai thác các hệ thống cơ điện tử. Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ điện tử, lập trình PLC, vi điều khiển, Robot.

Tham gia xây dựng kế hoạch, lập dự án quản lý kỹ thuật cho trạm và hệ thống tự động, dây chuyền sản xuất cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật liên quan.

CHUẨN ĐẦU RA VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

1. Chuẩn đầu ra:

·  Chuẩn đầu ra 1: Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực liên ngành cơ khí và điện - điện tử.

·  Chuẩn đầu ra 2: Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực kỹ thuật.

·  Chuẩn đầu ra 3: Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực kỹ thuật để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, chính trị, môi trường, xã hội, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất được, và có tính bền vững.

·  Chuẩn đầu ra 4: Khả năng hoạt động nhóm hiệu quả để hoàn thành một mục đích chung.

·  Chuẩn đầu ra 5: Có kỹ năng vận hành, khai thác thiết bị, bảo dưỡng các hệ thống cơ khí và cơ điện tử, xây dựng các giải pháp tự động hóa cho các hệ thống điều khiển với các chức năng giám sát và thu thập dữ liệu.

·  Chuẩn đầu ra 6: Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết cho thực hành kỹ thuật.

·  Chuẩn đầu ra 7: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua báo cáo và thuyết trình.

·  Chuẩn đầu ra 8: Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

·  Chuẩn đầu ra 9: Hiểu biết cần thiết và khả năng để khuyến khích tự định hướng bản thân cho phát triển nghề nghiệp liên tục.

·  Chuẩn đầu ra 10: Có kiến thức về các vấn đề đương thời.

·  Chuẩn đầu ra 11: Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật, các phần mềm lập trình cho PLC và hệ SCADA, các phần mềm mô phỏng robot, CAD/CAM-CNC, và các phần mềm thiết kế, mô phỏng mạch điện tử

2. Cơ hội nghề nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Cơ điện tử có nhiều cơ hội tìm được việc làm đúng chuyên ngành đào tạo, các ngành khác có ứng dụng Cơ điện tử, cụ thể là:

- Làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến giải pháp tự động hóa sử dụng các hệ thống và sản phẩm cơ điện tử.

- Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất liên quan đến tự động hóa với chức năng: kỹ thuật, quản lý hay điều hành.

- Làm việc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, bảo trì hệ thống tự động, cơ điện tử.

- Có thể làm chủ doanh nghiệp sản xuất, công ty tư vấn, thiết kế, lắp đặt, cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực chế tạo máy.

- Nếu được trang bị thêm kỹ năng sư phạm dạy nghề có thể trở thành giáo viên dạy nghề ở các trường CĐ, CĐN, TCN thuộc khồi ngành công nghệ - kỹ thuật và dạy kỹ thuật công nghệ tại các trường phổ thông trung học.

- Có thể xuất khẩu lao động có tay nghề tại nước ngoài.

Xem các ngành đào tạo khác:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.