Main Page

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (D510301)

Trang bị cho người học kiến thức về hệ thống cung cấp điện; tính năng của các thiết bị công nghiệp và dân dụng để tính toán lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng.

Thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện công nghiệp; hệ thống điện dân dụng. Sử dụng thành thạo kỹ năng lập trình PLC, vi điều khiển, Robot, thiết kế quảng cáo,… Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý các công trình điện có hiệu quả.

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1. Kiến thức:

 • Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức cốt lõi của ngành Điện - Điện tử, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và xã hội.
 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng  sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học  tập ở trình độ cao hơn.
 • Có kiến thức về các loại mạch điện và phương pháp giải tích mạch điện cơ bản.
 • Có kiến thức về các loại mạch điện tử và phương pháp phân tích, tính toán, thiết kế.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được các phần mềm phổ biến trong công việc học tập và nghiên cứu chuyên môn.
 • Có trình độ tiếng anh tương đương 350 điểm TOIEC
 • Có kiến thức cơ bản về đo lường điện-điện tử và thiết bị đo.
 • Có kiến thức cơ bản tín hiệu và xử lý tín hiệu.
 • Có kiến thức về nguyên lý, các phương pháp phân tích hoạt động các hệ thống kỹ thuật, công nghệ điện -  điện tử như: Hệ thống kỹ thuật điện tử tương tự, hệ thống điện tử số, lập trình vi điều khiển và áp dụng các kỹ thuật này để phân tích, thiết kế mạch cho các thiết bị điện điện tử.
 • Có kiến thức về kỹ thuật số, mạch điện tử số, phương pháp phân tích, thiết kế các mạch điện tử số.
 • Có kiến thức về các loại mạch điện tử công suất, phương pháp phân tích, tính toán, thiết kế các mạch điện tử công suất.
 • Có kiến thức cơ bản về lý  thuyết hệ thống tự động.
 • Có kiến  thức cơ bản về các loại cảm biến sử dụng trong công nghiệp.
 • Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động các loại máy điện, đặc tính cơ, các phương pháp điều khiển và vận hành các loại máy điện.
 • Có kiến thức về tính toán cung cấp điện cho hộ tiêu thụ, tính toán trạm biến áp, nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao hệ số công suất cho mạng điện và tính toán chiếu sáng công nghiệp.
 • Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật audio và video, kỹ thuật truyền hình.
 • Có kiến thức về kỹ thuật vi xử lý, vi điều khiển, thiết kế và lập trình, các hệ thống điều khiển dùng vi xử lý và vi điều khiển.
 • Có kiến thức về kỹ thuật vi mạch lập trình, thiết kế và lập trình các ứng dụng dùng vi mạch lập trình.
 • Có kiến thức về các bộ điều khiển lập trình (PLC), thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển dùng các bộ điều khiển lập trình. 
 • Có kiến thức về xử lý số tín hiệu số, thiết kế và lập trình các hệ thống dùng các vi mạch chuyên về xử lý tín hiệu số.
 • Có kiến thức cơ bản về khí nén, thủy lực và hệ thống điện khí nén thủy lực.
 • Có những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp, giáo dục học nghề nghiệp, phương pháp dạy học chuyên ngành và một số kiến thức khác có liên quan.

2. Kỹ năng:

 • Kỹ năng thực hành và thiết kế: Có kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết kế và thực hiện các đề án thực tế của ngành Điện – Điện tử. Có khả năng diễn đạt – trình bày vấn đề/ đề án, và khả năng tổ chức quá trình thực hiện chúng.
 • Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị điện - điện tử.
 • Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo thiết bị điện - điện tử và chuyển giao công nghệ.
 • Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ.
 • Có khả năng tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện - điện tử.
 • Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Sử dụng các phần mềm chuyên ngành điện – điện tử như:  ORCAD, Matlab, Proteus, Multisim….
 • Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng viết, nói, tổ chức và giới thiệu thông tin/ kết quả học tập, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một cách có hiệu quả.

3. Thái độ:

 • Có ý thức trách nhiệm công dân; Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp, không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp chuyên môn và những phẩm chất của người kỹ sư

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ:

 • Có khả năng đủ cả bề rộng lẫn chiều sâu để có thể tiếp tục học chương trình sau đại học, làm nghiên cứu sinh, hay khả năng học tập suốt đời. Đặc biệt là khả năng học tập, tiếp thu tiến bộ Khoa học – Kỹ thuật từ các ngành lân cận như “Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa”.

5. Khả năng nghề nghiệp:

 • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp về điện -điện tử, các viện nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các cơ sở đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử.

Xem các ngành đào tạo khác:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.