Main Page

Công nghệ kỹ thuật ô tô (D510205)

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đào tạo ra đội ngũ giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật có trình độ lý thuyết bậc  đại học và kỹ năng nghề giỏi.

Có kiến thức về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống trên ô tô. Tháo lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong và các hệ thống khác của ô tô đúng qui phạm kỹ thuật. Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên dùng trong ngành ô tô, vận hành các thiết bị kiểm định ô tô, trang bị các kỹ năng cơ bản về kỹ thuật lái ô tô.

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. Phương thức tuyển sinh

a. Phương thức: Xét tuyển.

b. Điều kiện xét tuyển:

-       Tốt nghiệp THPT quốc gia.

-       Có một trong các tổ hợp các môn thi theo theo quy định cụ thể như sau:

Ngành
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành

Các tổ hợp môn thi

Chỉ tiêu tuyển sinh

năm 2016

Đại học chính quy

D510205

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

200

Cao đẳng chính quy

C510205

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

30

2. Chương trình đào tạo

-       Đại học chính quy: Đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian học 4 năm đối với hệ ĐHKT và 4,5 năm đối với hệ ĐHSPKT.

-       Cao đẳng chính quy: Đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian học 3 năm.

3. Học phí

-       Theo: 49/2010/NĐ-CP; 74/2013/NĐ-CP;  Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH.

-       Được miễn học phí nếu được xét chọn học hệ Đại học Sư phạm kỹ thuật.

4. Chuẩn đầu ra

a. Kiến thức

-       Có kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, tiếng Anh, khoa học tự nhiên và cơ sở ngành.

-       Có kiến thức về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của động cơ ô tô, gầm ô tô, điện ô tô, động cơ phun xăng và động cơ phun dầu điều khiển bằng điện tử trên các ô tô đời mới, hệ thống điều hòa không khí và thiết bị tiện nghi trên ô tô.

-       Có kiến thức về cấu tạo, chức năng của các thiết bị trong xưởng ô tô, quản lý, lựa chọn các thiết bị phù hợp với công việc trong xưởng sửa chữa – bảo trì ô tô.

-       Có kiến thức về phân tích và khắc phục được các nguyên nhân hư hỏng trong quá trình hoạt động của ô tô. Kiến thức về kiểm định, bảo trì và bảo dưỡng và khả năng thực hiện được công tác kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, thí nghiệm động cơ và ô tô.

-       Có kiến thức về quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô và máy động lực.

b. Kỹ năng

-       Tháo lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong và các hệ thống trên ô tô đúng qui phạm kỹ thuật; Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên dùng trong ngành ô tô; Kỹ thuật lái xe;

-       Thử nghiệm, chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô. Nghiên cứu, cải tiến các hệ thống của ô tô và máy động lực để nâng cao hiệu quả sử dụng.

-       Thiết kế các chi tiết, các cụm chi tiết của hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điều khiển trên ô tô,….

-       Đánh giá và xây dựng các quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, máy động lực.

-       Quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành Cơ khí Động lực: Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và máy động lực, lắp ráp ô tô, lắp ráp máy động lực, đăng kiểm, mua bán xe và phụ tùng.

c. Thái độ

-       Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm.

-       Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo.

5. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại:

-       Các cơ sở sửa chữa – bảo trì ô tô, máy động lực.

-       Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô, ...

-       Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực

-       Các trạm đăng kiểm ô tô.

-       Các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô, máy động lực.

-       Tự mở cơ sở sửa chữa – bảo trì ô tô, xe máy hoặc kinh doanh phụ tùng ô tô,…

-       Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề.

-       Quản lý, bảo trì, sửa chữa các dây chuyền sản xuất trong các khu công nghiệp.


Sinh viên thực tập trên mô hình Điện ô tô đời mới


Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập chẩn đoán động cơ ô tô Toyota Vios


Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập chẩn đoán động cơ bằng thiết bị đọc mã lỗi

ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG VÀ HỆ VLVH

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

Ngành
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành

Các tổ hợp môn thi

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

D510205

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

Liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học

D510205

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

Đại học hệ VLVH

D510205

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ  văn, Tiếng Anh

2. Chương trình đào tạo

-       Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:           1,5 năm (54 tín chỉ, kể cả khóa luận tốt nghiệp)

-       Liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học:   2 năm    (83 tín chỉ, kể cả khóa luận tốt nghiệp)

-       Đại học hệ VLVH:                                       4 năm    (150 tín chỉ, kể cả khóa luận tốt nghiệp)

3. Học phí

      Theo: 49/2010/NĐ-CP; 74/2013/NĐ-CP;  Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH.

4. Chuẩn đầu ra

a. Kiến thức

-       Có kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, tiếng Anh, khoa học tự nhiên và cơ sở ngành.

-       Có kiến thức về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của động cơ ô tô, gầm ô tô, điện ô tô, động cơ phun xăng và động cơ phun dầu điều khiển bằng điện tử trên các ô tô đời mới, hệ thống điều hòa không khí và thiết bị tiện nghi trên ô tô.

-       Có kiến thức về cấu tạo, chức năng của các thiết bị trong xưởng ô tô, quản lý, lựa chọn các thiết bị phù hợp với công việc trong xưởng sửa chữa – bảo trì ô tô.

-       Có kiến thức về phân tích và khắc phục được các nguyên nhân hư hỏng trong quá trình hoạt động của ô tô. Kiến thức về kiểm định, bảo trì và bảo dưỡng và khả năng thực hiện được công tác kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, thí nghiệm động cơ và ô tô.

-       Có kiến thức về quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô và máy động lực.

b. Kỹ năng

-       Tháo lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong và các hệ thống trên ô tô đúng qui phạm kỹ thuật; Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên dùng trong ngành ô tô; Kỹ thuật lái xe;

-       Thử nghiệm, chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô. Nghiên cứu, cải tiến các hệ thống của ô tô và máy động lực để nâng cao hiệu quả sử dụng.

-       Thiết kế các chi tiết, các cụm chi tiết của hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điều khiển trên ô tô,….

-       Đánh giá và xây dựng các quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, máy động lực.

-       Quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành Cơ khí Động lực: Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và máy động lực, lắp ráp ô tô, lắp ráp máy động lực, đăng kiểm, mua bán xe và phụ tùng.

c. Thái độ

-       Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm.

-       Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo.

5. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại:

-       Các cơ sở sửa chữa – bảo trì ô tô, máy động lực.

-       Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô, ...

-       Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực

-       Các trạm đăng kiểm ô tô.

-       Các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô, máy động lực.

-       Tự mở cơ sở sửa chữa – bảo trì ô tô, xe máy hoặc kinh doanh phụ tùng ô tô,…

-       Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề.

-       Quản lý, bảo trì, sửa chữa các dây chuyền sản xuất trong các khu công nghiệp.

 

Xem các ngành đào tạo khác:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.