Main Page

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển hệ đại học sư phạm kỹ thuật năm 2016 các khóa 39,40,41

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển hệ đại học sư phạm kỹ thuật năm 2016 - khóa 39 - 168 sinh viên

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển hệ đại học sư phạm kỹ thuật năm 2016 - khóa 40 - 223 sinh viên

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển hệ đại học sư phạm kỹ thuật năm 2016 - khóa 41 - 346 sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.