Main Page

VLUTE - Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 một năm thành công

Tròn một năm (11/10/2015 - 11/10/2016) từ ngày ĐH SPKT Vĩnh Long được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý 9001:2008  do Trung tâm Chứng nhận phù hợp cấp, đoàn đánh giá Trung tâm Chứng nhận phù hợp Quacert đã đến và làm việc, ghi nhận những kết quả khả quan đã đạt được.

Ông Lê Vũ Soái - trưởng đoàn đánh giá ấn tượng với hệ thống quản lý chất lượng của trường

Đoàn đánh giá đại diện là ông Lê Vũ Soái - trưởng đoàn đã rất ấn tượng với cơ sở vật chất hiện có của trường, đặc biệt là các thiết bị thí nghiệm, phòng thực hành. Đoàn đánh giá đã xem xét toàn bộ hồ sơ, hệ thống quản lý, sự tuân thủ hệ thống, cụ thể các chính sách, mục tiêu chất lượng và môi trường đã được hoạch định trong năm 2015 và 3 quý đầu năm 2016. Đoàn đánh giá cao về cam kết của Nhà trường đối với việc duy trì, cải tiến liên tục hệ thống được thể hiện qua sự đầu từ nguồn lực để duy trì áp dụng có hiệu quả hệ thống ISO.

TS. Cao Hùng Phi - Hiệu trưởng khẳng định cải tiến tốt hơn nữa mục tiêu chất lượng của trường

Qua đợt đánh giá bên cạnh những điểm phù hợp đoàn cũng đã chỉ ra mốt số điểm cần khắc phục loại 2 và 07 điểm lưu ý. Cụ thể các điểm cần khắc phục và các điểm lưu ý ban ISO sẽ tổng hợp và gửi cho các đơn vị liên quan khắc phục trong thời gian sớm nhất. Thêm vào đó, đoàn đánh giá cũng đã gợi ý những phương pháp về định lượng mục tiêu chất lượng rất thực tế, có thể áp dụng ngay tại trường.

Vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng nhằm cho các hoạt động quản lý trong nhà trường và kết quả thực hiện các công việc của nhà trường thông qua việc thực hiện các mục tiêu cụ thể từ đó cải tiến các hoạt động trong Trường, mang lại hiệu quả cao nhất, nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời tạo ra một phong cách làm việc khoa học, tư duy hệ thống. Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của trường ĐH SPKT Vĩnh Long có giá trị từ 11/10/2015 - 14/9/2018.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.