• Đại học SPKT Vĩnh Long hợp tác với Đại học Bách khoa Bucarets, ký biên bản ghi nhớ MOU tại Bungari và Rumani
  Đại học SPKT Vĩnh Long hợp tác với Đại học Bách khoa Bucarets, ký biên bản ghi nhớ MOU tại Bungari và Rumani
 • VLUTE ĐƯỢC CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
  VLUTE ĐƯỢC CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
 1. TUYỂN SINH 2019
 2. Tin mới
 3. Thông báo
 4. Học bổng

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

CHUẨN ĐẦU RA

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 • Giới thiệu

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện. Có khả năng đảm đương công việc của người kỹ sư. Đồng thời có đủ trình độ lý thuyết và thực hành để thích ứng sự phát triển của Công nghệ thông tin.

 • Cơ hội việc làm

Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn: Khảo sát, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình; thiết kế, lắp đặt và quản trị hệ thống mạng.