Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ thông tin

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐẠI HỌC)

KIẾN THỨC

Kiến thức chuyên môn

- Kiến thức cơ bản: Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đại cương: Lý luận chính trị, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, ...

- Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức chuyên môn vững vàng để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học như:

  • Kiến thức về hệ thống tính toán (Máy tính)
  • Tư duy lôgic tốt về lập trình và các ngôn ngữ lập trình
  • Cấu trúc dữ liệu và các giải thuật...

- Kiến thức chuyên ngành: Hiểu biết sâu rộng và vận dụng tốt các kiến thức chuyên ngành về mạng, đồ họa, thiết kế và xây dựng các hệ thống tính toán xử lí thông tin, cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm ứng dụng.

Năng lực nghề nghiệp

- Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn: Khảo sát, thiết kế hệ thống thông tin, lập trình; thiết kế, lắp đặt và quản trị hệ thống mạng.

- Có khả năng thực hiện hóa (độc lập hoặc theo nhóm) các nội dung của ý tưởng thiết kế về hệ thống thông tin.

KỸ NĂNG

Kỹ năng cứng

- Biết vận dụng tư duy thiết kế tổng hợp từ các kiến thức cơ bản, cơ sở chuyên ngành được đào tạo kết hợp với các kiến thức cá nhân tự trang bị vào các hoạt động chuyên môn.

- Có khả năng độc lập nghiên cứu, truyền đạt các ứng dụng CNTT.

- Có năng lực khảo sát thiết kế xây dựng hệ thống thông tin, thiết kế triển khai các hệ thống mạng máy tính và các hệ thống nhúng.

- Có khả năng tìm hiểu, vận dụng khai thác và chuyển giao các sản phẩm Công nghệ Thông tin.

- Có khả năng tham gia các ứng dụng về dịch vụ hành chính công (chính Phủ điện tử), triển khai vận hành khai thác Thương mại điện tử.

Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng tham gia tích cực, có hiệu quả, đúng chức năng trong các nhóm dự án triển khai về CNTT, năng động sáng tạo trong công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, viết và trình bày các báo cáo sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Có khả năng quản lý dự án CNTT, quản lý thời gian và điều hành công việc hiệu quả.

NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

- Có năng lực làm việc độc lập, vận dụng sáng tạo, tìm ra giải pháp mới dựa trên các kiến thức chuyên môn đã được đào tạo để áp dụng trong công việc phù hợp với chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Có khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tự học hỏi, tìm tòi các kiến thức khác hỗ trợ cho công việc.

- Có thể độc lập khảo sát, phân tích, đánh giá, đề ra giải pháp cho các vấn đề trong công việc thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có thái độ, khả năng cộng tác, làm việc nhóm hòa đồng, hiệu quả.

- Có khả năng thích nghi với nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Chương trình đào tạo các ngành: