Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành CNKT cơ khí

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ-

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TT

Họ và tên,
năm sinh, chức vụ hiện tại

Trình độ
chuyên môn

Ngành/Chuyên ngành

1

Cao Hùng Phi,

1963, Hiệu trưởng

Tiến Sĩ,

Việt Nam, 2012

Kỹ thuật cơ khí động lực

2

Nguyễn Thanh Tùng, 1974, Phó Hiệu  trưởng

Tiến Sĩ,

Việt Nam, 2017

Kỹ thuật cơ khí động lực

3

Lê Hồng Kỳ,

1963, Phó Hiệu  trưởng

Tiến Sĩ,

Việt Nam, 2016

Kỹ thuật cơ khí

4

Nguyễn Thế Bảo, 1965, Trưởng bộ môn

Tiến Sĩ,

Úc, 2016

Môi trường và Năng lượng

5

Trần Vĩnh Hưng,

1946, GV cao cấp

Tiến Sĩ,

Đức, 1986

Kỹ thuật cơ khí

6

Lê Ngọc Bích,

CBGD

Tiến sĩ,

Đài Loan, 2010

Cơ điện tử

7

Hoàng Minh Thuận, CBGD

Tiến Sĩ,

Việt Nam, 2015

Kỹ thuật Cơ khí

8

Nguyễn Đức Thắng, CBGD

Tiến Sĩ,

Đức, 1986

Kỹ thuật cơ khí

9

Phan Anh Cang,

 1975, Trưởng khoa

Tiến Sĩ,

Pháp, 2013

Tin học

10

Hồ Minh Trung,

1967, Phó trưởng khoa

Tiến Sĩ,

Việt Nam, 2014

Quang học

11

Dư Quốc Thịnh, CBGD

Tiến Sĩ,

Đức, 1986

Kỹ thuật cơ khí động lực

12

Nguyễn Thái Vân, 1981, GĐ trung tâm

NCS, Tiến Sĩ,

Việt Nam, 2017

Kỹ thuật cơ khí

13

Phan Tuấn Kiệt,

 1980, CBGD

NCS,

Việt Nam, 2011

Kỹ thuật cơ khí động lực

14

Nguyễn Văn Thiên, 1983, CBGD

NCS,

Việt Nam, 2014

Chính trị

15

Lê Hoàng Anh,

1983, Phó trưởng khoa

NCS, Tiến Sĩ,

Việt Nam, 2017

Chế tạo máy

16

Mai Đăng Tuấn,

1972, CBGD

NCS, Tiến Sĩ,

Việt Nam, 2017

Chế tạo máy

17

Lương Văn Vạn,

1986, CBGD

NCS,

Việt Nam, 2016

Kỹ thuật Cơ khí

Chương trình đào tạo các ngành: