Sáng nay (ngày 07/8/2017), Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018, với mức cụ thể như sau: Bảng lương 2018 (Dựa trên mức lương tối thiểu vùng 2018 vừa được Hội đồng tiền lương Quốc gia chốt ngày 07/8/2017) Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng, Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng, Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng...

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện