Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long với các cơ sở đào tạo trong khu vực. Sáng ngày 8/5/2018, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã đến và ký hợp tác ở các lĩnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt học thuật  tại Trường trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện