Sáng ngày 8/5/2017, trường Đại học SPKT Vĩnh Long đã có buổi làm việc với trường Đại học Vinh về việc ký hết hợp tác toàn diện bao gồm hợp tác đào tạo các trình độ, các loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, nghiên cứu khoa học,… hỗ trợ quảng bá thương hiệu, thừa nhận chương trình đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên…

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện