Kết quả học tập của sinh viên toàn trường đạt yêu cầu với tỷ lệ 93,08% cao hơn cùng kỳ năm trước (80,03%); trong đó, tỷ lệ khá, giỏi chiếm 60,82%. Kết quả rèn luyện từ mức khá trở lên chiếm 89,46%. 64 cá nhân và 5 tập thể lớp tiêu biểu cũng đã được nhà trường khen thưởng và trao học bổng với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng...

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện