Đấu thủ Nguyễn Hoàng Anh (Đại học SPKT Vĩnh Long) thi đấu tại World Skills 2017

Thí sinh Nguyễn Hoàng Anh - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long là đấu thủ duy nhất đại diện Việt Nam tham gia thi kỹ năng Lắp ráp mạng thông tin trong kỳ thi WORLD SKILLS ABU DHABI 2017.

Xem thêm các đấu thủ khác của Việt Nam tại đây

World Skills Abu Dhabi 2017

World Skills Abu Dhabi 2017

Những người trẻ tuổi sẽ thi thố trong kỳ thi kỹ năng tay nghề quốc tế tại Abu Dhabi năm 2017, đó là những "người giỏi nhất". Họ đã chứng tỏ được tài năng đặc biệt của mình thông qua các cuộc thi kỹ năng, được sự lựa chọn ở các đội của 77 quốc gia và khu vực thành viên WorldSkill.