Thí sinh Nguyễn Hoàng Anh - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long - Việt Nam

Tuổi:21

Kỹ năng trong:Information Network Cabling

Đơn vị: Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Quốc gia: Việt Nam

xem chi tiết ...

World Skills Abu Dhabi 2017

World Skills Abu Dhabi 2017

Những người trẻ tuổi sẽ thi thố trong kỳ thi kỹ năng tay nghề quốc tế tại Abu Dhabi năm 2017, đó là những "người giỏi nhất". Họ đã chứng tỏ được tài năng đặc biệt của mình thông qua các cuộc thi kỹ năng, được sự lựa chọn ở các đội của 77 quốc gia và khu vực thành viên WorldSkill.