Các đối thủ

Những người trẻ tuổi sẽ thi thố trong kỳ thi kỹ năng tay nghề quốc tế tại Abu Dhabi năm 2017, đó là những "người giỏi nhất". Họ đã chứng tỏ được tài năng đặc biệt của mình thông qua các cuộc thi kỹ năng, được sự lựa chọn ở các đội của 77 quốc gia và khu vực thành viên WorldSkill.

Ngoại trừ bốn kỹ năng với độ tuổi trên trên 25, Đối thủ sẽ không được lớn hơn 22 tuổi trong năm thi đấu.

Ở Abu Dhabi, họ sẽ thi đấu với khoảng 51 kỹ năng, hy vọng mang về nhà vàng, bạc, đồng hoặc thậm chí là giải thưởng Albert Vidal, được trao cho đối thủ cạnh tranh với điểm tổng thể cao nhất.

1254 đối thủ từ 58 quốc gia và vũng lãnh thổ. Tham gia 51 kỹ năng.

xem chi tiết...

World Skills Abu Dhabi 2017

World Skills Abu Dhabi 2017

Những người trẻ tuổi sẽ thi thố trong kỳ thi kỹ năng tay nghề quốc tế tại Abu Dhabi năm 2017, đó là những "người giỏi nhất". Họ đã chứng tỏ được tài năng đặc biệt của mình thông qua các cuộc thi kỹ năng, được sự lựa chọn ở các đội của 77 quốc gia và khu vực thành viên WorldSkill.