Các cuộc thi kỹ năng

Các kỹ năng rất cần thiết cho nền kinh tế toàn cầu và sự thịnh vượng tương lai của mọi quốc gia. WorldSkills nhận ra sức mạnh của kỹ năng và sự cần thiết để thúc đẩy và khuyến khích đào tạo nghề và giáo dục ở mức cao nhất. Các cuộc thi kỹ năng là một sự kiện về sự xuất sắc và là cơ hội duy nhất để chia sẻ kiến thức.

xem chi tiết...

World Skills Abu Dhabi 2017

World Skills Abu Dhabi 2017

Những người trẻ tuổi sẽ thi thố trong kỳ thi kỹ năng tay nghề quốc tế tại Abu Dhabi năm 2017, đó là những "người giỏi nhất". Họ đã chứng tỏ được tài năng đặc biệt của mình thông qua các cuộc thi kỹ năng, được sự lựa chọn ở các đội của 77 quốc gia và khu vực thành viên WorldSkill.