Đại hội điểm ĐH đảng viên chi bộ đào tạo 2 trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Đây là 1 trong 2 chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội để các đơn vị rút kinh nghiệm.

THVL