Đại hội Đoàn trường Đại học SPKT Vĩnh Long - Đại hội của sức trẻ và trí tuệ

Truyền hình Vĩnh Long - Đại hội Đoàn trường Đại học SPKT Vĩnh Long -  Đại hội của sức trẻ và trí tuệ