Clip - Công bố đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật công nghệ