Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Thêm ngành nghề, tăng cơ hội