Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật Nhật Bản 2017