Danh sách nhà tài trợ - Tấm lòng vàng

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ QUỸ TẤM LÒNG VÀNG

Năm 2017

STT NGÀY, THÁNG ĐƠN VỊ TÀI TRỢ SỐ TIỀN
1 11/7/2017 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cát Tường (Tài trợ học bổng cho sinh viên) 10,000,000
2 11/7/2017 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vĩnh Long (Tài trợ học bổng) 10,000,000
3 11/7/2017 Công ty TNHH E Su Hai (Tài trợ học bổng) 15,000,000
4 11/6/2017 Công ty Bảo Minh Vĩnh Long (Tài trợ học bổng) 5,000,000
5 11/7/2017 Công ty CP thiết bị công nghiệp Hoàng Mai 30,000,000
6 11/8/2017 Công ty TNHH TM DV Đỉnh Bạch Mã (Tài trợ học bổng SV) 5,000,000
7 11/8/2017 Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật viễn thông Bảo An 5,000,000
8 11/9/2017 Công ty cổ phần ô tô Trường Hải 20,000,000
9 11/10/2017 Công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long ™ 3,000,000
10 11/10/2017 Công ty TNHH TMDV CNKT Vi Cam 10,000,000
11 11/10/2017 Công ty TNHH Toyota Ninh Kiều (Tài trợ giáo dục) 100,000,000
12 11/10/2017 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận (Ủng hộ lễ khai giảng) 10,000,000
13 11/11/2017 Nguyễn Thanh Nghĩa (Lớp ô tô máy kéo 94 K19) 5,000,000
14 11/11/2017 Công ty TNHH chăn nuôi Long Bình (Tài trợ học bổng) 15,000,000
15 11/11/2017 Công ty TNHH cơ điện lạnh Bình Minh én 10,000,000
16 11/11/2017 Nguyễn Bá Tú - Công ty CP quốc tế MBA 10,000,000
17 11/11/2017 Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV (Tài trợ 10 suất học bổng cho khoa CNTP) 5,000,000
18 11/11/2017 Lê Minh Quang - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế QD (Tài trợ 100 tấm Đan) 5,800,000
19 11/11/2017 Cựu học sinh tin học Khóa 95,96,97 (tài trợ học bổng) 25,000,000
TỔNG CỘNG 298,800,000