Khai giảng lớp Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin khóa 4

Capture

Đăng ký và đóng học phí:

  • Tại văn phòng khoa Công nghệ thông tin từ ngày 12/6/2017

 Học phí:

  • Đối với SV, CBCCVC trường ĐHSPKTVL 700,000 đồng
  • Các đối tượng khác 800,000 đồng

Thời gian học dự kiến:

  • 10 tuần, bắt đầu từ 29/6/2017
  • Ngày học: 2-4-6 hoặc 3-5-CN
  • Mở lớp theo yêu cầu nếu đăng ký tối thiểu 20 HV

Xem chi tiết...