Thông báo chương trình học bổng ISRAEL 2017

Tuyển sinh các chương trình đào tạo của cơ quan Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel năm 2017, khóa học "Dinh dưỡng trong môi trường biến đổi toàn cầu", "Doanh nghiệp đổi mới - Từ ý tưởng đến sự nghiệp", "Công nghệ sạch - Công nghệ môi trường, đổi mới và hệ thống quản lý trong phát triển kinh tế địa phương và khu vực", "Phát triển, tổ chức hệ thống cấp cứu chấn thương, đáp ứng tình huống chấn thương hành loạt"...