lương giáo viên,giáo viên,luật Giáo dục,dự thảo   

Đó là một trong những thay đổi lớn trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi mà Bộ GD-ĐT đang soạn thảo và trình Chính phủ. Theo đó, tại điều khoản quy định về chế độ tiền lương trong Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi năm 2009 đã có nội dung mới. Cụ thể, Điều 81 trong dự thảo nêu:“Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ”.

Bà Nguyễn Kim Phụng (giữa) - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT.  

Ngày 24/11, Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết, 36/73 điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012 đã được Bộ đề xuất sửa đổi. Một thay đổi lớn trong dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học là "không phân biệt bằng đại học chính quy hay tại chức".