"Hoạt động thiết thực chào mừng 57 năm kỷ niệm thành lập trường 11/11/2013 – 11/11/2017 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 ”. Sau gần một tháng diễn ra hội giảng cấp bộ phận đơn vị phòng/khoa, sáng ngày 4/11/2017 Hội giảng cấp trường năm học 2017-2018 đã chính thức khai mạc, diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/11/2017 với 17 bài giảng (11 bài giảng lý thuyết và 06 bài giảng thực hành).

  

Sáng ngày 17/11/2017, lễ ký hợp tác giữa trường ĐHSPKT Vĩnh Long và trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra. Đại học SPKT Vĩnh Long luôn không ngừng tìm kiếm liên kết đào tạo với các trường khác trong khu vực và cả nước thông qua việc ký kết hợp tác chương trình đào tạo...

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển