Theo đó tại Hội nghị ICCMS diễn ra từ ngày 8/01/2018-10/01/2018 Sydney-Australia, PGS.TS. Cao Hùng Phi đến từ Đại học SPKT Vĩnh Long đã có bài thuyết trình thành công với công trình nghiên cứu “Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models “.