Ngày 21/8/2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLU) và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech. Theo thỏa thuận Vingroup và VLU hợp tác trong bốn lĩnh vực gồm: Tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học - công nghệ; Trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các giáo sư, nhà nghiên cứu, sinh viên; Giảng dạy và chia sẻ tri thức; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.