Sáng ngày 17/11/2017, lễ ký hợp tác giữa trường ĐHSPKT Vĩnh Long và trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra. Đại học SPKT Vĩnh Long luôn không ngừng tìm kiếm liên kết đào tạo với các trường khác trong khu vực và cả nước thông qua việc ký kết hợp tác chương trình đào tạo...

 

Sáng 09/10/2017, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long đã tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo “Bồi dưỡng sư phạm dạy nghề” cho 05 cán bộ, giáo viên thuộc Bộ lao động và phúc lợi xã hội Lào.