Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (14 đề thi)

1. Bài thi Toán học >>Tải về<<

2. Bài thi Ngữ văn  >>Tải về<<

3. Bài thi Ngoại ngữ

   - Môn thi thành phần Tiếng Anh >>Tải về<<
   - Môn thi thành phần Tiếng Đức >>Tải về<<
  - Môn thi thành phần Tiếng Nga >>Tải về<<
  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật >>Tải về<<
  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp >>Tải về<<
  - Môn thi thành phần Tiếng Trung >>Tải về<<

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

  - Môn thi thành phần Vật lý  >>Tải về<<
  - Môn thi thành phần Hóa học  >>Tải về<<
  - Môn thi thành phần Sinh học >>Tải về<<

5. Bài thi Khoa học xã hội:

  - Môn thi thành phần Lịch sử >>Tải về<<
  - Môn thi thành phần Địa lý  >>Tải về<<
  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân  >>Tải về<<

Cục Quản lý chất lượng

1.1 Số lượng học bổng, trình độ đào tạo

Tổng số có 06 học bổng, bao gồm 03 học bổng đại học; 02 học bổng thạc sĩ và 01 học bổng tiến sĩ.

1.2. Thời gian đào tạo

- Chương trình đại học: 03-04 năm học;

- Chương trình thạc sĩ:  01-02 năm học;

- Chương trình tiến sĩ: 03 năm

Page 1 of 4

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện